Privatlivspolitik


1. Hvorfor har vi en privatlivspolitik?


Det er vigtigt for GANT at beskytte dit privatliv. Derfor bestræber vi os altid på at beskytte dine personlige oplysninger på den bedst mulige måde og overholde gældende databeskyttelsesregler. Vi ønsker med denne privatlivspolitik at informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles af GANT.


2. Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?


GANT SE, virksomhedsnummer 556297-7735 (tillige benævnt "vi", "os" og "vores"), på Tullvaktsvägen 9, 115 56 Stockholm, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (dataansvarlig).


3. Personoplysninger, vi behandler om dig

3.1 Personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi har indsamlet fra dig


Du giver os nogle oplysninger om dig selv, når du køber varer via vores website, og når du interagerer med os på anden vis (eksempelvis via vores kundeservice). Du kan også videregive oplysninger til os af andre årsager. Eksempler på sådanne oplysninger er:

 • Navn
 • Alder
 • Personnummer
 • Køn
 • Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse, telefonnummer og adresse)
 • Fysiske egenskaber (størrelse)
 • Produktfeedback og kommentarer (herunder ustrukturerede kommentarer/oplysninger, chat/mail samt optagelser af opkaldssessioner)
 • Betalingsoplysninger (såsom bankkonto)

Vi indsamler ligeledes dine oplysninger, når du foretager et køb hos GANT, besøger dk.gant.com, eller når du interagerer med os på nogen anden vis. GANT behandler oplysninger såsom:

 • Tekniske data (eksempelvis IP-adresse, sprogindstillinger, geografiske oplysninger)
 • Transaktions- og købsoplysninger (såsom ordrenummer og vare)
 • Købs- og brugergenererede data/E-handelsaktiviteter (for eksempel sete varer og varer, der er klikket på)
 • Overvågningsbilleder samlet fra CCTV i vores butikker eller kontor
 • Præferencer og adfærd


3.2 Personoplysninger, som vi har indsamlet fra tredjeparter


For at opretholde en god kunderelation kan GANT regelmæssigt indsamle personoplysninger fra andre steder/andre parter (såkaldte tredjeparter). De oplysninger, vi indsamler fra tredjeparter, er:

 • Adresser fra offentlige fortegnelser, således at vi er sikre på at have de korrekte adresseoplysninger om dig.
 • Kreditvurderingsoplysninger fra kreditvurderingsbureauer eller banker.


4. Oplysninger om cookies


En cookie er en lille tekstfil, som sendes fra et website og derefter gemmes på den besøgendes harddisk. GANT bruger cookies til at styrke din kundeoplevelse og forsyne dig med relevante oplysninger og tilbud. Cookien fortæller os ligeledes, om du har besøgt sitet tidligere, og hvilke af vores sider du har været inde på.

Læs mere under Cookie politik.

Du kan i din browser vælge en indstillingsmulighed, som giver dig mulighed for at modtage en besked, før et website sender en cookie til din computer. Du kan så vælge at acceptere eller afvise cookien. Du kan også vælge slet ikke at modtage nogen cookies. Forskellige browsere funger forskelligt, og du kan søge i din hjælpemenu for at finde indstillingen på din browser.


5. Formål og juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

5.1 Formålet med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personlige oplysninger med forskellige formål. GANT behandler dine personlige oplysninger for at:

Administrere dit køb, hvilket indbefatter:

 • At give dig oplysninger om dine køb på dk.gant.com, eksempelvis ordrebekræftelse, leveringsoplysninger etc.
 • At levere dine køb på vores website eller i butik til den af dig angivne adresse
 • At administrere dine køb, hvis du har valgt at betale mod faktura

At levere en personaliseret oplevelse (profilering) ved at:

 • Sende nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale til dig
 • Tilpasse din oplevelse på vores website baseret på din adfærd og dine præferencer
 • Levere en personaliseret oplevelse af vores services, fordele og tilbud

Forbedre vores kommunikation, produkter og services ved at:

 • Håndtere kundeservicespørgsmål og/eller reklamationer
 • Identificere trends ved at indsamle data til statistiske formål

Forvalte og administrere dine oplysninger ved at:

 • Holde vores kunderegistre opdaterede med den aktuelle adresse

Administrere events ved at:

 • Afholde og styre deltagelse i konkurrencer og/eller events
 • Kommunikere før og efter konkurrencer og/eller events

For yderligere oplysninger: se afsnit 11.


5.2 Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger


GANT baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række af juridiske grundlag. Disse er beskrevet i dette afsnit samt mere detaljeret under afsnit 11.

 • GANT behandler dine personlige oplysninger for at opfylde købsaftalen med dig som kunde. Baseret på dette juridiske grundlag behandler vi oplysninger såsom dine køb og din interaktion med vores kundeservice.
 • En del af den behandling af personoplysninger, vi udfører, er baseret på en legitim interesse. Dette gælder eksempelvis for de data, vi behandler for at sende dig personlige tilbud og for at udføre en begrænset segmentering af kunder. Dette omfatter behandlingen og analysen af din købshistorik, din købsadfærd og din adfærd på dk.gant.com for at opnå større viden om dig som kunde og om vores kunder generelt samt for at forbedre vores tilbud.
 • I nogle tilfælde har GANT en juridisk forpligtelse til at behandle dine personlige oplysninger. Dette gælder eksempelvis oplysningerne om dit køb for at opfylde kravene i henhold til købeloven.
 • GANT behandler også dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke. Dette omfatter markedsføringsformål såsom direkte markedsføring, nyhedsbreve og kundeundersøgelser.

Bemærk venligst: Det er aldrig påkrævet, at du deler dine personoplysninger med os, men hvis du ikke giver dine personlige oplysninger til os, vil vi ikke være i stand til opfylde vores aftale eller forpligtelser i relation til dig.


6. Hvem kan tilgå dine personoplysninger?


Dine personoplysninger deles til nogle formål med parter, som behandler personoplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere. Vi leverer dine personlige oplysninger til følgende:

 • Leverandører af IT-systemer såsom dk.gant.com og dennes underleverandører indenfor udvikling og support. Disse selskaber leverer tjenester, tekniske løsninger og platforme til GANT.

Vi overfører også dine personoplysninger til uafhængige dataansvarlige:

 • Samarbejdspartnere: For at håndtere betalinger foretaget af GANTs kunder anvender vi leverandører til at varetage sikre betalingsløsninger.
 • Andre selskaber indenfor GANT-koncernen: Eftersom GANT er en international virksomhed, videregives nogle af dine personoplysninger til selskaber i GANT-koncernen, som opererer i andre lande såsom Sverige, Tyskland, UK, Frankrig, Benelux-landene og Schweiz.


7. Overførsel af personoplysninger til tredjelande


Vi bestræber os altid på at behandle dine oplysninger indenfor EU/EØS. Oplysningerne kan imidlertid i nogle tilfælde overføres til og behandles i lande udenfor EU/EØS af et selskab indenfor GANT-koncernen eller af en anden leverandør eller underleverandør. Da GANT er fast besluttet på altid at beskytte dine data, vil GANT træffe alle rimelige juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau sammenlignet med og på samme niveau, som tilbydes i EU/EØS.


8. I hvor lang tid opbevares dine personoplysninger?


Vi behandler aldrig dine personoplysninger længere end tilladt af gældende lovgivning, forordning, praksis eller regeringsbeslutning. Eksempelvis kan data opbevares længere, hvis det kræves af købeloven. Personoplysninger opbevares og behandles i GANTs IT-systemer.

For yderligere oplysninger: se afsnit 11.


9. Dine rettigheder


I overensstemmelse med den nuværende databeskyttelseslovgivning har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret), samt ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet.

Du har ret til berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du ret til af få ufuldstændige personoplysninger gjort fyldestgørende.

Under visse betingelser har du ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis eksempelvis behandlingen ikke længere er nødvendig til det anførte formål, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke. I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til for eksempel direkte markedsføringsformål eller profilering, eller hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesse.

Du har desuden under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som relaterer til dig, og således som disse er leveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre disse til en anden dataansvarlig.

Du er når som helst berettiget til at tilbagekalde dele eller hele det af dig givne samtykke til behandling af personoplysninger med virkning fra datoen for tilbagekaldelsen, medmindre supplerende behandling er påkrævet af lovgivningen. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til profilerings- og direkte markedsføringsformål.

Al kommunikation og alle handlinger foretaget af GANT vedrørende dine rettigheder leveres uden beregning. GANT forbeholder sig retten til, i tilfælde af åbenbart ubegrundede og urimelige anmodninger, at opkræve et rimeligt gebyr, som dækker administrationsomkostningerne ved at levere oplysningerne eller foretage den ønskede handling eller afvise at udføre den ønskede handling.

Hvis du har nogen klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed, www.datainpektionen.se, eller anden kompetent tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med GANTs håndtering af personoplysninger.


10. Kontaktoplysninger


Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette ved at kontakte GANT på dk.customerservice@gant.com.

Disse oplysninger om behandlingen af personoplysninger blev vedtaget af GANT SE den 17. maj 2018.


11. Opsummering af de oplysninger, vi behandler om dig, hvorfor og hvor længe


HVAD HVEM FORMÅL JURIDISK GRUNDLAG HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Navn,Alder,Køn,Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse, telefonnummer og adresse),Tekniske data (eksempelvis IP-adresse, sprogindstillinger, geografiske oplysninger),Transaktions- og købsoplysninger (såsom ordrenummer og vare),Købs- og brugergenererede data/E-handelsaktiviteter (for eksempel sete varer og varer, der er klikket på),Præferencer og adfærd,Fysiske egenskaber (størrelse) Kunder For at opnå en god kunderelation, levere en god oplevelse af vores services og administrere din konto på vores webside. Samtykke Indtil dit samtykke er tilbagekaldt eller efter inaktivitet* i en periode på 12 måneder.
Navn,Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse, telefonnummer og adresse),Transaktions- og købsoplysninger (såsom ordrenummer og vare),Produktfeedback og kommentarer (herunder ustrukturerede kommentarer/oplysninger, chat/mail samt optagelser af opkaldssessioner) Kunder og potentielle kunder Yde kundesupport, forbedre vores kommunikation, produkter og services Legitime interesse: Behandlingen er,nødvendig for at opfylde vores og din legitime interesse i at evaluere,,udvikle og forbedre vores services, produkter og systemer. Tills dess att du återkallar ditt samtycke eller inaktivitet* under en period på 12 månader
Navn,Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse og telefonnummer),Købs- og brugergenererede data/E-handelsaktiviteter (for eksempel sete varer og varer, der er klikket på),Tekniske data (eksempelvis IP-adresse, sprogindstillinger, geografiske oplysninger) Kunder og ikke-kunder (markedsføring) Levere en personaliseret oplevelse af vores services, fordele og tilbud via mail Samtykke Indtil dit samtykke er tilbagekaldt eller inaktivitet* i en periode på 12 måneder.
Navn,Personnummer,Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse, telefonnummer og adresse),Transaktions- og købsoplysninger (såsom ordrenummer og vare),Notering af bedrageri,Betalingsoplysninger (såsom bankkonto) Kunder Opfylde købsaftalen, administrere dine køb, levere produkter, håndtere kundeservicespørgsmål/reklamationer og varetage sikker identifikation Gennemførelse af købsaftalen, Juridisk forpligtelse: Købelov Indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og i en efterfølgende periode på 24 måneder for at kunne håndtere eventuelle klager og garantispørgsmål.
Navn,Personnummer eller alder,Kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse, telefonnummer og adresse),Kommentarer afgivet under eventen og/eller konkurrencen (ustrukturerede data) Kunder og potentielle kunder Afholde og styre deltagelse i konkurrencer og/eller events samt identifikations- og alderskontrol Legitime interesse: Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores egen og vores kunders legitime interesse i at administrere din deltagelse i events og/eller konkurrencer Indtil eventen/konkurrencen er afsluttet (inklusive eventuel videreførelse/opfølgning)
Overvågningsbilleder samlet fra CCTV i vores butikker eller kontor Kunder og potentielle kunder For at beskytte os, vores kunder, lokaler, aktiver og medarbejdere fra forbrydelser og ulovlige handlinger Legitim interesse: Bearbejdningen er nødvendig for at forebygge, opdage og bevise ulovlige handlinger Så længe som det er nødvendigt i henhold til gældende love


*Inaktivitet: Ikke åbnet mail/nyhedsbrev eller foretaget køb eller registreret sig i den angivne tidsperiode