Spring til hovedindhold
null

Jorden

Hos GANT anerkender vi, at jorden har en begrænset mængde ressourcer. Respekt for miljøet er en naturlig del af vores virksomhedsproces og er integreret i alle vores aktiviteter. Vi stræber efter at reducere vores fodaftryk, både på vores egne anlæg og i hele forsyningskæden. Vi erkender den indvirkning, vores virksomhed har på vand, klima, luft, arealudnyttelse og biodiversitet, så vi træffer foranstaltninger i overensstemmelse hermed. Vores vision er, at GANT inden 2030 vil være et mærke fokuseret på at bevare og udvikle nye biobaserede virksomheder ved at skabe produkter, der er førsteklasses, sirlige, tidløse og designet til at have en lang levetid.

Vi har opstillet følgende seks mål:

  • Vi forpligter os til at implementere 50% vedvarende energi i alle vores egne driftsaktiviteter senest i 2025 og at tilskynde implementering af vedvarende energi i vores forsyningskæde.
  • Vi forpligter os til at implementere 100% vedvarende energi i alle vores egne driftsaktiviteter inden 2030.
  • Vi forpligter os til at reducere vores klimafodaftryk med 30% i alle driftsaktiviteter inden 2030.
  • Vi forpligter os til nul skovrydning og til beskyttelse og bæredygtig forvaltning af naturskove inden 2025.
  • Vi forpligter os til at eliminere engangsplast i B2C-emballage inden 2025 og i B2B-emballage inden 2030.
  • Vi forpligter os til at sikre, at mindst 50% af al plastemballage, vi bruger i B2C- og B2B-emballage er 100% genanvendt materiale inden henholdsvis 2025 og 2030.


GANTS STRATEGI FOR BEKÆMPELSE AF KLIMAKRISEN (pdf)

null

Klima

GANT er med i globale partnerskaber for klimatiltag og har underskrevet "Fashion Industry Charter for Climate Action" fra De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer i februar 2019 og G7-modepagten i oktober 2019, sammen med andre industriledere.

null

Emballering og transport

Vores emballerings- og transportpolitikker har til hensigt både at minimere den negative påvirkning af miljøet og at finde effektive løsninger til vores produkter.

null

Kemikalieforvaltning

Vores kunder skal altid føle sig sikre, når de har GANT-tøj på. Vi har en listepolitik for stoffer, der er underlagt begrænsninger og sørger for, at vores tøj ikke indeholder farlige kemikalier. Desuden bestræber vi os på at reducere disse produkters miljøpåvirkning.