Spring til hovedindhold
Further reductions - All sale now at 40% off
Sites-Gant-NORDIC-Site

Klage og korruption

Politikken og processen for bestikkelse er et værktøj til at finde ud af, hvad man skal gøre, hvis man har mistanke om manglende overholdelse af adfærdskodekset, politikkerne eller loven. Hvis man vil være anonym, kan man rapportere til confidential@gant.com. I tilfælde af whistleblower-hændelser eller overtrædelser af vores interne adfærdskodeks udvises der altid passende omhu for at afbøde risici og opnå kontinuerlig forbedring. Der søges om nødvendigt ekstern ekspertise. GANT's politik går ud på at drive virksomhed inden for landets love og bestemmelser, og alle medarbejdere forventes at samarbejde ved at overholde alle love, bestemmelser, politikker og procedurer.

Hvornår der skal anvendes whistleblowing

Virksomheden ville forvente, at alle ansatte afslører information, der er relevant for offentligheden, som falder sammen med følgende:

  • En lovovertrædelse
  • En manglende overholdelse af en lovbestemt forpligtelse
  • Et justitsmord
  • En persons liv og sikkerhed bringes i fare
  • Miljøskade
  • Bevidst tilbageholdelse af information relateret til nogen af ovenstående


Hvordan der skal anvendes whistleblowing

GANT forpligter sig til at bevare en åben kultur med de højeste standarder af ærlighed og ansvarlighed. Hvis en medarbejder eller nogen med tæt forbindelse til GANT vil kommunikere anonymt, bedes vedkommende bruge confidential@gant.com til at kontakte den globale personaleafdeling, som vil igangsætte en undersøgelse og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undersøge og løse det indrapporterede problem. Når personen bruger denne e-mail, kan vedkommende forblive anonym, og hans/hendes identitet vil ikke blive afsløret, hvis han/hun ønsker det og kommunikerer dette i e-mailen.