Spring til hovedindhold
  • Forlænget købs- og bytteret indtil 15 januar
null

Bæredygtighed

Mennesker

Mennesker er det centrale i alt, hvad vi foretager os. Lige fra vores leverandører til vores medarbejdere til vores kunder – det er menneskene bag mærket, der definerer os, så det er afgørende at respektere og støtte de personer, vi er afhængige af. Vores vision er, at GANT inden 2030 vil være en lige virksomhed, der opbygger stolthed i alle kontaktpunkter. I overensstemmelse med Never Stop Learning-credoet vil vi konstant uddanne os selv og hinanden, mens vi stræber efter at give mennesker muligheder for at udvikle sig og nå deres fulde potentiale.

Vi har opstillet tre mål på dette område:

  • 100% af alle fabrikker i risikolande vil blive auditeret af en tredjepart.
  • 100% gennemsigtighed hos alle leverandører på niveau 1 og strategiske partnere på niveau 2 inden 2023.
  • Inkludere 100% af alle leverandører i niveau 1 og strategiske partnere i niveau 2 i programmer for overholdelse af sociale krav inden 2023.


GANTS STRATEGI FOR RESPEKTFULDE OG SIKRE ARBEJDSKRAV (pdf)

GANTS STRATEGI FOR AT PROMOVERE NEVER STOP LEARNING (pdf)

GANTS STRATEGI FOR EN GENNEMSIGTIG FORSYNINGSKÆDE (pdf)

GANT GENDER PAY GAP REPORT 2021 (pdf)

null

MENNESKER

Overholdelse af sociale krav og adfærdskodeks

Det har altid været en naturlig del af GANT's arv at opbygge langvarige forhold til vores leverandører. Vi tror på tværkulturel kommunikation med gensidig respekt, og vi indgår i åbne dialoger for at sikre, at vores bæredygtighed fortsat bliver forbedret.

null

MENNESKER

Modern Slavery Act

Som en virksomhed, der bygger på sine overbevisninger, stræber vi efter at forblive tro mod os selv som enkeltpersoner og at følge vores virksomheds nøgleværdier. Vi tager ansvar for vores handlinger og den virkning, de måtte have. 

null

MENNESKER

Whistleblowing

Hos GANT tror vi på et miljø præget af åbenhed og fair behandling. Vores rapporteringskanal er et sted for interessenter i GANT til anonymt at rejse bekymringer vedrørende formodede brud på love, regler og etiske standarder.