Spring til hovedindhold
Seasonal offer: 30% rabat — Køb nu
null

Partnerskaber
og medlemskaber

Partnerskaber er en vigtig forudsætning for, at vi kan leve op til vores forpligtelser. Det giver os mulighed for at arbejde sammen som en branche og fremsætte troværdige krav om bæredygtigt producerede materialer i vores produkter.

null

UN Global Compact

partner siden 2018

UN Global Compact er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Den opfordrer virksomheder til at udvikle deres strategier og aktiviteter i overensstemmelse med universelle principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og korruptionsbekæmpelse og til at træffe foranstaltninger, der fremmer samfundsmæssige mål. 

null

Amfori BSCI

Medlem siden 2009

Medlemmerne i Amfori BSCI deler fælles sociale og etiske standarder med andre medlemmer gennem adfærdskodeksen. Adfærdskodeksen omfatter 11 principper, der spænder fra fair aflønning til intet børnearbejde og intet tvangsarbejde. BSCI giver adgang til sociale revisionsresultater for fabrikker og et netværk af revisorer, der er specialiseret i at udføre revisioner i henhold til BSCI-standarden.

null

The Fashion Pact

Medlem siden 2019

Modepagten blev oprettet på G7-topmødet i 2019 på opfordring af den franske præsident Emmanuel Macron. Underskriverne forpligter sig til at gå sammen med andre førende modevirksomheder for at gøre en indsats inden for tre hovedområder: klima, biodiversitet og oceaner.

null

Fashion Industry Charter
for Climate Action

Medlem siden 2019

Fashion Industry Charter for Climate Action samler interessenter inden for modebranchen for at udvikle en fælles holdning til håndtering af klimaændringer, herunder visionen om at opnå netto-nul-emissioner inden 2050. Inden for rammerne af chartret deltager underskriverne i arbejdsgrupper, der er indkaldt af FN for at udvikle planer for de forpligtelser, der er blevet fastlagt for branchen. Et opdateret og mere ambitiøst charter for klimaindsatsen i modebranchen blev lanceret i løbet af 2021. 

null

Sustainable Apparel Coalition

Medlem siden 2019

Sustainable Apparel Coalition (SAC) er den førende alliance for bæredygtig produktion af beklædning, fodtøj og tekstiler. Den har en vision om en branche, der ikke forårsager unødige miljøskader og har en positiv indvirkning på de mennesker og samfund, som den arbejder med. SAC gør det muligt at bruge HIGG Index-værktøjerne, som giver et holistisk overblik, der sætter virksomheder i stand til at foretage meningsfulde forbedringer, der beskytter fabriksarbejdernes velfærd, lokalsamfundene og miljøet.

null

Textile Exchange

Partner siden 2019

Textile Exchange er en non-profit organisation, der arbejder for at inspirere og udstyre folk til at fremskynde bæredygtig praksis i tekstilværdikæden. Standarterne hos Textile Exchange arbejder for at understøtte integriteten af produktanprisninger ved at give verifikation fra uafhængige tredjeparter.

null

Better Cotton

Partner siden 2017

Better Cotton er en global non-profit-organisation og det største bæredygtighedsprogram for bomuld i verden. BCI eksisterer for at gøre den globale bomuldsproduktion bedre for de mennesker, der producerer den, bedre for det miljø, den vokser i, og bedre for sektorens fremtid.

null

Leather Working Group

Partner siden 2020

Leather Working Group er en non-profit-organisation, der arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid med ansvarligt læder. Organisationen har til formål at forbedre læderindustriens miljøpåvirkning ved at vurdere og certificere læderproducenter.

null

TEXAID

Partner siden 2020

TEXAID er en af Europas førende organisationer inden for indsamling, sortering og genbrug af brugte tekstiler. TEXAID er GANTs partner til at tage sig af tøj, der ikke kan sælges i butikkerne, men i stedet genbruges til et nyt liv. Sammen opfordrer vi folk til at aflevere deres tøj fra GANT i vores butikker, så det kan blive genbrugt eller genanvendt og taget hånd om på en ansvarlig måde.

null

RISE

Partner siden 2017

RISE er et uafhængigt, statsejet forskningsinstitut, som tilbyder unik kemisk ekspertise til fremtidssikrede teknologier, produkter og tjenester. RISE er ekspert i innovation inden for tekstilindustrien og hjælper GANT med at udfase skadelige stoffer fra vores produktion.

null

WaterAid

Partner siden 2020

WaterAid arbejder for at gøre rent vand, ordentlige toiletter og god hygiejne tilgængelige for samfund i hele verden. Den internationale nonprofit-organisation arbejder i 34 lande for at ændre livet for de fattigste og mest marginaliserede mennesker. Siden 1981 har WaterAid givet mere end 28 millioner mennesker adgang til rent vand og ordentlige toiletter. I 2021 lancerede GANT og WaterAid sammen det innovative Conserve Every Drop-projekt.

null

WWF

Partner siden 2021

I 60 år har WWF arbejdet for at hjælpe mennesker og natur til at trives. WWF er en af verdens førende naturbeskyttelsesorganisationer og arbejder i næsten hundrede lande for at udvikle og levere innovative løsninger, der beskytter lokalsamfund, dyreliv og de steder, de lever i. Med dette partnerskab vil GANT og WWF tage fat på vigtige miljøpåvirkningsområder i GANTs værdikæde og videre frem, med særlig fokus på vandforvaltning.