Spring til hovedindhold
Sites-Gant-NORDIC-Site

WWF

I starten af 2021 indgik vi et partnerskab med WWF Sverige for at sætte fokus på vandforvaltning i alle led af vores værdikæde. I samarbejde med WWF overser og vurdere vi vandrisikoen i vores forsyningskæde samt de vandområder der er forbundet til dertil, og på baggrund af dette, justerer og opdaterer vi løbende vores vandstrategi for at håndtere eventuelle risici. 

Om partnerskabet

Vand er vores vigtigste ressource. Hverken vi eller nogle af ​​jordens andre arter kan leve uden vand. Ikke desto mindre står vi over for en global vandkrise. Tekstilindustrien er et vigtigt fokusområde for WWF, da råvarer og produktionsområder ofte er placeret i nogle af verdens mest sårbare områder, når det kommer til vandressourcer og forurening. For at modvirke dette har WWF udviklet Water Stewardship; et program for bæredygtig vandforvaltning. Programmet fokuserer på fem hovedområder: bevidsthed om vand, viden om påvirkning, interne og kollektive foranstaltninger samt indflydelse fra myndigheder og beslutningstagere.I løbet af partnerskabsperioden vil vi og WWF gennemgå alle trin. Til start, vil vi se nærmere på vandbevidsthed og viden om dens indvirkning, ved at identificere og vurdere hvilke potentielle risici vores produktion udgør. Baseret på resultaterne vil vores vandstrategi blive opdateret til at omfatte både interne og kollektive foranstaltninger for at forbedre disse områder. Derudover, vil vi i samarbejde med WWF, forsøge at påvirke vandforvaltningen på lokalt, samt globale plan hvor det er nødvendigt. Vi vil både bruge og bidrage til udviklingen af ​​"WWF Water Risk Filter", et online værktøj, der giver brugerne mulighed for at udforske, vurdere og reagere på vandrisici. Vi vurderer regelmæssigt de vandrelaterede aspekter af værdikæden for beklædning og tekstilproduktion, herunder farvning og vaskeprocesser gennem WWFs Water Risk Filter. For hver forretningspartner vil vi på baggrund af den samlede vandrisiko, igangsætte specifikke handlinger for at imødekomme udfordringerne. 

GANT opstod der, hvor Amerika og Atlanterhavet mødes. Livet ved kysten er en del af vores arv, og vand er afgørende i vores indsats for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Vores vision går ud på, at GANT inden 2030 vil være kendt og elsket som et mærke, der fører an i beskyttelsen og sikringen af vand i hele verden."

- Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability Director at GANT

img